Hebahan Terkini

(dikemaskini pada 26 April 2019)
 • Sila pastikan tuntutan bulan Mei 2019 selesai mengikut jadual yang telah ditetapkan seperti berikut:
 • JADUAL OPERASI PEMBAYARAN BULAN MEI
  No.
  Aktiviti
  Tarikh Akhir
  1. Permohonan Tuntutan
  8 hb
  2. Semakan Fakulti
  12 hb
  3. Perakuan Fakulti
  12 hb
  4. Kelulusan Dekan
  16 hb

 • Perhatian kepada PT & PP Fakulti!!! RUJUK DISINI : Sila pastikan huruf awalan Kod Kumpulan JWK direkodkan dengan tepat dan betul supaya tidak mendatangkan masalah di Sistem myClaim dalam penentuan KADAR TUNTUTAN.

-----------------------------------
PENGUMUMAN
-------------------------------

1. Proses daftar masuk(login) ke sistem ini telah ditambahbaik. Bermula pada 1 September 2013, hanya Tenaga Pengajar Sambilan yang berstatus AKTIF & maklumat akaun bank telah disahkan diperingkat Jabatan Bendahari sahaja dibenarkan untuk membuat tuntutan. Sila pastikan status lantikan tuan/puan telah lengkap direkodkan dan disahkan diperingkat Fakulti/Pusat dan sila pastikan Borang Pengesahan Akaun Bank telah dihantar bagi mengelakkan masalah untuk login ke sistem.

2. Muat Turun Pekeliling Bendahari Bil. 2/2012 berkenaan "Pelaksanaan Caj Bank Sebanyak RM2.00 Kepada Pihak Ketiga (Reverse Charge) Bagi Pembayaran Secara Electronic Fund Transfer EFT" di ruangan MUAT TURUN.

3. Garis panduan terkini penggunaan sistem myCLAIM telah disediakan untuk dimuat turun. Tenaga pengajar sambilan dinasihatkan agar membaca garis panduan yang terbaru ini sebagai panduan kepada pihak tuan/puan dalam membuat permohonan tuntutan.

4. Muat Turun Pekeliling Bendahari Bil. 30/2010 berkenaan "Garis Panduan Penetapan Zon Bagi Tuntutan Sambilan/Jurulatih" di ruangan MUAT TURUN.

Terima kasih.